Twierdza Modlin od lat skutecznie przyciąga uwagę turystów, a wycieczki na jej teren cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród miłośników historii. Ogromne zainteresowanie tym obiektem dziwić nie powinno. Twierdza Modlin jest przecież jedną z najbardziej znanych twierdz na Mazowszu, a jej ciekawe losy są dodatkowym walorem dla tych, którzy w czasie wycieczki po Mazowszu chcą poznawać historię Polski.

Dzieje Twierdzy Modlin rozpoczynają się w XVII wieku i wiążą się z wojną ze Szwecją. To Szwedzi zbudowali warowny obóz w pobliżu ujścia Narwi do Wisły, który z czasem przemienił się w potężną budowlę o ogromnym znaczeniu obronnym. W czasach Napoleona w miejscu tym zbudowano cytadelę bastionową, w tym też czasie po raz pierwszy użyto wobec niej określenia Modlin. Twierdza ta odegrała ważną role w 1813 roku, kiedy to była oblegana przez rosyjskie wojska. Istotną rolę musiała tez odegrać w czasie powstania listopadowego. Zdobyta przez Rosjan, aż do I wojny światowej znajdowała się w ich rękach. W okresie międzywojennym Twierdza Modlin miała ogromne znaczenie dla Polski. To właśnie na terenie tez twierdzy organizowana była polska marynarka śródlądowa. Samą twierdzę zaczęto rozbudowywać, zatem jeszcze przed wybuchem II wojny światowej została ona wzmocniona przez dodatkowe fortyfikacje ziemne i kilka nowych schronów. Gdy zaczęła się wojna, twierdza broniona była przez Armię „Modlin”, która właśnie tu miała swą kwaterę. Obecnie na jej terenie działa Muzeum Kampanii Wrześniowej oraz Twierdzy Modlin, którego w czasie wycieczki po tej części Mazowsza nie można pominąć.

http://www.turistiko.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here