wynalazek

Wynalazek, a także patent uregulowane są przez ustawę – Prawo własności przemysłowej. Zgodnie ze słowami ustawy art. 24, „patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania”. Czym dokładnie jest wynalazek i w jaki sposób złożyć wniosek zgłaszający? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/patent-na-wynalazek/ 

Czym jest wynalazek?

Wynalazkiem określa się między innymi wytwór materialny. Taki wytwór jest ukształtowany lub nieukształtowany przestrzennie. Nadaje się on do wykorzystania poprzez dokładnie określony za pomocą cech technicznych, które odnoszą się do jego budowy czy składu lub sposobu technicznego oddziaływania na materię, a także jego nowego zastosowania w praktyce.

Co powinno znaleźć się w zgłoszeniu? 

Wymagane elementy, które powinny znaleźć się w zgłoszeniu:

  • podanie z oznaczeniem zgłaszającego, przedmiotem zgłoszenia oraz wnioskiem o udzielenie patentu,
  • opis wynalazku i jego istoty,
  • zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe z zespołem cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku,
  • skrót opisu zawierający zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania,
  • ew. rysunki.

Koszt patentu na wynalazek 

Za wniosek trzeba zapłacić:

  • 550 zł – opłata za zgłoszenie, gdy zgłaszasz wynalazek osobiście lub listownie,
  • 500 zł – opłata za zgłoszenie, gdy zgłaszasz wynalazek elektronicznie,
  • 25 zł – opłata za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków,
  • 100 zł – opłata za oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo,
  • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo – jeżeli korzystasz z pełnomocnika.

Rejestracja wynalazku- jak zrobić to krok po kroku?

Kiedy chcesz zgłosić swój wynalazek do opatentowania, Tomasz dwie opcje do wyboru. Możesz zrobić to osobiście lub też korespondencyjnie. W przypadku opcji listownej odbiorcą będzie Urząd Patentowy RP, znajdujący się pod adresem Al. Niepodległości 188/192, 000-950 Warszawa. 

Niemniej jednak istnieje dodatkowa trzecia opcja, która jest najwygodniejsza. Jest to rejestracja wniosku przez internet.  W takim celu musimy skorzystać ze strony internetowej Urzędu Patentowego RP. 

Zgłoszenie możemy dokonać również przy pomocy pełnomocnika, radcy prawnego, adwokata, współtwórcy czy członka bliskiej rodziny.

Zobacz też: http://elsinterakcja.pl/dlaczego-kwota-graniczna-krus-wazna/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here