Według najnowszych regulacji prawnych obecnie, aby móc ubiegać się o pożyczkę należy dysponować wkładem własnym w wysokości 15% wartości kredytu, który chcemy zaciągnąć ( w roku 2017 wkład własny będzie wynosił 20%). Ponadto zgodnie z regulacją prawną, banki zostały zobowiązane do udzielania kredytów wyłącznie w tej walucie, w której kredytobiorca uzyskuje dochód. Oznacza to, że nie może on liczyć na kredyt w obcej walucie, nawet wtedy, kiedy wykaże, że jego dochody są wysokie. Kredyt w obcej walucie można uzyskać wyłącznie w sytuacji, kiedy nasze zarobki dotyczą tej samej waluty, co dla banku stanowi gwarancję regularnej obsługi i spłatę zobowiązania. Jeżeli dochód kredytobiorcy pozyskiwany jest w kilku walutach, wówczas bank powinien zapewnić zupełną zgodność waluty kredytu z walutą, w której uzyskuje on największy dochód z tych uwzględnianych w zdolności kredytowej.

Czego może wymagać kredytobiorca?

Kredyt hipoteczny dotyczy dużych sum pożyczanych pieniędzy, dlatego tak ważne jest abyśmy dokładnie znali obowiązki, jakie z tego tytułu spoczywają na banku udzielającego nam kredytu. Zanim podpiszemy umowę bank powinien dostarczyć nam w formie pisemnej komplet informacji dotyczących oceny ryzyka oraz kosztów związanych z zawarciem umowy. Powinny one dotyczyć przede wszystkim wysokości raty kredytu, tempa spłacania kapitału, pełnego kosztu kredytu wraz z ubezpieczeniami dotyczącymi zobowiązania oraz ryzyka zmiennej stopy procentowej. Ważne jest również, aby informacje to zostały dostarczone w czasie poprzedzającym podpisanie umowy kredytowej, pozwalającym na dokładne zapoznanie się z nimi przez kredytobiorcę. Ponadto bank zobowiązany jest do informowania klienta o wszystkich zmianach, które bezpośrednio dotyczą warunków umowy, a więc m. in. zasadach dotyczących spreadu walutowego, czy też zmiany stóp procentowych.

http://www.decapitated.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here