Studia lotnicze

Studia lotnicze – nie mają wbrew pozorom wiele wspólnego z lataniem w przestworzach. Jest to kierunek przeznaczony dla kandydatów, którzy swoją przyszłość wiążą z naziemnymi strukturami lotniczymi i mogą pochwalić się doskonałymi świadectwami maturalnymi. Osoby chcące studiować ten kierunek muszą wykazać się analitycznym myśleniem, dobrym opanowaniem przedmiotów ścisłych, a także umiejętnościami twórczego myślenia. Kierunek ma charakter teoretyczny. Student nabywa wiele umiejętności, które pozwalają mu na profesjonalne zarządzanie nie tylko lotnictwem cywilnym, ale także wojskowym.
W trakcie studiów:
Duża uwagę skupia się na zagadnieniach związanych z: obronną, zarządzaniem i bezpieczeństwem państwa oraz strukturach funkcjonowania i lotnictwem. Oprócz przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki) kandydaci przyswajają również wiedzę z zakresu nauk humanistycznych. Zapoznają się z budową maszyn a także ich eksploatacją. Zdobędą wiele unikatowych umiejętności. Uczą się jak funkcjonować zarówno w środowisku cywilnym jak i wojskowym. Zdobywają umiejętności, które w przyszłości pozwolą im sprawnie i skutecznie zarządzać systemem lotnictwa wojskowego i cywilnego w Polsce. A w razie konieczności diagnozować i rozwiązywać problemy, z którymi styka się polskie lotnictwo. Dużym atutem osób studiujących na tym kierunku okaże się doskonała znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Dzięki dużej uwadze poświęcanej językom obcym studenci mogą uczestniczyć w zagranicznych stażach czy zdobywać lepsze miejsca prac. Szczegółowe umiejętności oraz specjalistyczna wiedza sprawiają, że absolwenci studiów lotniczych zyskują dużą wartość na rynku pracy.
Co po studiach?
Absolwenci posiadają szeroką wiedzę na temat obronności, dzięki czemu są w stanie błyskawicznie reagować w sytuacjach, które zagrażają państwu. Elementem umożliwiającym podniesienie swoich kwalifikacji są praktyki zawodowe. Pozawalają one również sprawdzić się w środowisku pracy. Praktyki doskonale przygotowują kandydatów do wykonywania bardzo odpowiedzialnej pracy. Na absolwentów kierunku Lotnictwo czeka praca w urzędach i organizacjach lotniczych, a także w portach lotniczych, przy obsłudze urządzeń sterujących i wspierających lot. Dzięki kreatywności i doskonale opanowanym umiejętnościom planowania oraz zarządzania absolwenci będą mogli spełniać się na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich w resorcie obrony narodowej oraz instytucjach lotnictwa wojskowego i cywilnego.
Z doświadczenia absolwentów zdobytego na studiach korzysta coraz więcej firm, które zajmują się tematyka lotniczą. Absolwenci mogą również pracować, jako specjaliści obsługujący ruch powietrzny oraz koordynatorzy dbający i odpowiednią współpracę pomiędzy jednostki lotnictwa wojskowego i cywilnego w czasie wojny i pokoju. Wreszcie absolwenci będą mogli także podjąć pracę na uczelniach, które specjalizują się w edukowaniu przyszłych absolwentów lotnictwa.
Uczenie z kierunkiem Lotnictwo:
– Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Wydział Zarządzania i Dowodzenia
– Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

www.novapr.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here