Rozstrzygnij razem rozwiązanie. Gdy wszyscy podzielą ich potrzeby, chęci i obawy, dążą do kompromisu. Zastanów się wszystkie sugestie, które każda ze stron dostarczyła i poszukaj średniego szczebla. Wszyscy obecni powinni czuć się dobrze na temat proponowanego rozwiązania. W razie konieczności opracuj umowę lub pisemną umowę określającą sposób rozwiązania problemu.
Szukaj fachowej porady. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu samodzielnie, skonsultuj się z terapeutą rodzinnym, który może zaoferować Ci praktyczną poradę w zakresie zarządzania problemem rodziny.

Bądź świadomy, jak inni członkowie rodziny mogą reagować na problemy. Jedną z potencjalnych przeszkód w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinach są różnice w sposobie reagowania każdego członka na stres lub napięcie. Różnice te muszą być wzięte pod uwagę i wszyscy będą musieli świadomie wybrać problem, aby naprawdę znaleźć rozwiązanie.

Dla niektórych osób konflikt powoduje, że stają się wrogo nastawieni i defensywni. To jest „walka” aspekt reakcji fizjologicznej „walki lub lotu”. Osoby te mogą bez końca sprzeciwiać się usunięciu jakiejkolwiek odpowiedzialności od siebie lub odmówić przesłuchania innych osób.

Inni uciekają się do „lotu” aspekt. Ci ludzie mogą uciekać od konfliktu za wszelką cenę. Mogą zaprzeczyć, że jest jakiś problem lub wierzyć, że nie ma nic co mogą zrobić, aby to rozwiązać. Ci członkowie rodziny mogą udawać, że nie zauważają jakiegokolwiek napięcia w gospodarstwie domowym, ani nie pogarszają ich wpływu na nich.

http://realife.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here