Problematykę transportu należy rozpatrywać z punktu widzenia ekonomicznego. Oznacza to, że głównym działem zajmującym się danym zakresem są właśnie nauki ekonomiczne. Z uwagi na różnorodność zastosowania środków transportowych podzielili oni całość na dwie podstawowe grupy. Należy do nich transport ludzi oraz transport ładunków. Oba działy mogą dostarczać właścicielom oraz osobom prowadzącym takie świadczenia znaczne dochody finansowe, aczkolwiek wymagają zupełnie innego sprzętu oraz zupełnie innych uprawnień do rozpoczęcia działalności. Poza tymi dwoma ogólnymi działami istnieje również szereg podkategorii transportowych. Z uwagi na rodzaj środowiska, w jakim następuje świadczenie danej usługi transportowej wyróżniamy: transport powietrzny, transport lądowy oraz transport wodny. Jak już sama nazwa wskazuje każdy odbywa się w odmiennych warunkach naturalnych. Wymienione wyżej klasyfikacje należą do podstawowych odmian transportu występującego na świecie. Nie oznacza to jednak, że są to jedyne podziały. Biorąc pod uwagę różne zmienne warunkujące możemy podzielić dane usługi na wiele różnych sposobów.

www.asmoto.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here