Niezamówiona informacja handlowa umownie określana jest przez szerokie grono internautów jako spam. Zdaniem unijnych urzędników niezamówiona informacja handlowa nie jest tożsama ze spamem, choć oba pojęcia są bliskie znaczeniowo. Niezamówiona informacja handlowa to informacja dostarczona do odbiorcy bez jego zgody. Prawo unijne wymaga, aby niezamówiona informacja handlowa była wyraźnie rozpoznawalna w momencie otrzymania przez odbiorcę. Ustawodawca wymaga, aby usługodawcy przesyłający pocztą elektroniczną niezamówione informacje handlowe regularnie sprawdzali rejestry wyłączeń, to znaczy miejsca, do których mogą wpisywać się osoby fizyczne nie życzące sobie zarzucania ich poczty takimi informacjami. Podmioty wysyłające e-maile handlowe maja obowiązek stosować się do zawartości rejestrów i nie mogą wysyłać powyższych informacji osobom, które zastrzegły, że nie chcą czegoś takiego otrzymywać. Przepisy dotyczące rozsyłania poczty handlowej podlegają zasadzie państwa pochodzenia podmiotu rozsyłającego pocztę, co oznacza, że przedsiębiorcy pod tym względem podlegają prawu państwa, w którym prowadzą działalność. Państwa mogą w dowolny sposób ograniczać tego typu działalność, działając w interesie internautów i ochrony ich danych osobowych oraz prawa do prywatności. Jednocześnie państwa unijne prawodawstwem w zakresie niezamówionych informacji handlowych nie mogą zakłócać działalności handlu elektronicznego. Oznacza to prawo kraju musi wypośrodkować interesy przedsiębiorców i konsumentów.

www.neo-plus.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here