Jednym z pierwszych pism jakie dostaje nowy pracownikowi jest podział czynności. Dla nowego pracownika jest to bardzo ważny dokument, ponieważ jest w nim zawarty zakres czynności, które pracownik powinien realizować na danym stanowisku w swojej codziennej pracy to dzięki niemu pracownik wie co ma robić po przyjściu do pracy. Nowy pracownik musi się dokładnie zapoznać z tym dokumentem i bezwzględnie się do niego dostosować, ponieważ od tego zależy jego przyszłość w firmie. Pracownik, który się nie dostosuje lub nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków pracowniczych zostanie po prostu zwolniony. Oprócz zakresu czynności w dokumencie zawarte są również jego kompetencje i zakres odpowiedzialności. Takie pismo sporządza się na blankiecie korespondencyjnym lub na papieże bez nadruku. Przy okazji warto także powiedzieć czym jest umowa o pracę. Umowa jest oświadczeniem woli pracownika oraz pracodawcy w którym pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy, z kolei pracodawca zobowiązuje się do wynagrodzenia tej pracy, którą wykonuje pracownik. Umowa o pracę może być zawarta na czas określony, nieokreślony, na czas wykonania określonej pracy czy na okres próbny w celu wypróbowania pracownika. Z pracą związane jest również pismo o przeszeregowaniu pracownika, które dotyczy podwyższenia jego wynagrodzenia, dlatego te pismo jest bardzo lubiane przez pracowników. Zawiera ono wyszczególnienie elementów płacowych, które otrzyma pracownik po awansie, a także termin awansu pracownika. Im więcej pracownik otrzymuje takich pism tym lepiej dla niego i tym dalej zajdzie w swojej pracy.

www.moneygo.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here