Kiedy warto stosować system ERP

Zarządzanie zasobami firmy, które ma na celu optymalizację procesów, oszczędne gospodarowanie czasem i materiałami, właściwe wykorzystanie bazy materiałowej oraz zasobów ludzkich to podstawa sukcesu nowoczesnych przedsiębiorstw. Nie warto więc zwlekać z praktycznym zastosowaniem nowatorskich rozwiązań i jak najszybciej wdrożyć system ERP.

Do czego służy system ERP?

ERP jest skrótem od angielskiej nazwy Enterprise Resource Planning – to określenie modelu zarządzania całością zasobów firmy. A co to znaczy zasoby firmy? To wszystko to, czym firma dysponuje, co posiada. Są to zarówno budynki i ziemia, ludzie, maszyny, technologie i know-how, kapitał finansowy. Aby wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa działały bezbłędnie ważne jest posiadanie maksymalnej wiedzy o nich, czyli gromadzenie danych. Wszelkie informacje zestawione w jednym miejscu można szybko przetwarzać i wykorzystywać do podejmowania decyzji. Załóżmy, że do magazynów fabrycznych przyjeżdża dostawa surowców produkcyjnych. Na wjeździe do magazynu towar jest skanowany. Program natychmiast podaje algorytm wskazujący miejsce składowania oraz najkrótszą drogę prowadzącą do niego. Jeśli jest to surowiec z określonym terminem ważności program zapamięta to i przypomni w odpowiednim momencie – dzięki temu w magazynach nie będą zalegać psujące się, przeterminowane produkty. To tylko jeden przykład z niewielkiego obszaru pracy firmy, ale pokazuje o ile łatwiej, szybciej oraz wydajniej i oszczędniej można organizować pracę tego odcinka łańcucha firmowego.

Oprogramowanie ERP

Do tworzenia systemów ERP stosuje się nowoczesne oprogramowanie komputerowe. Mogą to być programy zintegrowane wokół jednej bazy danych działające w czasie rzeczywistym lub modułowe, złożone z kilku – kilkunastu aplikacji stanowiących odrębne programy. Wszystkie moduły działają niezależnie, ale są ze sobą powiązane i wymieniają się danymi. Modułowe programy ERP są polecane wielkim przedsiębiorstwom, które systemy ERP wprowadzają etapowo – w kolejnych latach można dołączać kolejne aplikacje. Modułowy ERP sprawdza się także w mniejszych przedsiębiorstwach, które nie potrzebują bardzo rozbudowanych programów, a jedynie jedną czy dwie aplikacje do zarządzania konkretnym obszarem.

System ERP zalety

Istnienie wspólnej bazy danych pozyskanych z całej firmy ułatwia i przyspiesza przeglądanie i analizowanie informacji. Wszystkie procesy są zoptymalizowane pod względem czasu trwania oraz zaangażowania zasobów materiałowych czy ludzkich. ERP pozwala w pełni kontrolować sprawy finansowe i kadrowe, związane ze sprzedażą czy zakupami. Dzięki utrzymaniu wysokiej jakości obsługi klienta firma staje się konkurencyjna i zwiększa sprzedaż. W dobie pandemii koronawirusa nie bez znaczenia jest możliwość zdalnego zarządzania firmą z domu – operator systemu może łączyć się z bazami z dowolnego urządzenia i miejsca.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy BPSC.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here