Jakie są grupy krwi

Grupa krwi – czym jest?

Grupy krwi są to zestawy antygenów obecnych na powierzchni krwinek czerwonych i innych komórek krwi. To, do jakiej grupy należy krew, zależy od antygenów obecnych (lub nie) na czerwonych krwinkach. Z powodu występowania na erytrocytach swoistych antygenów wyróżnia się kilka układów grupowych. Grupy krwi są dziedziczne i nie zmieniają się w ciągu życia. Wyjątek stanowi przeszczep szpiku kostnego, po którym jest możliwość wystąpienia zmiany grupy krwi na taką, jaką miał dawca szpiku. Nie dzieje się tak jednak za każdym razem.

Jakie są grupy krwi?
Najważniejsze układy grup krwi to AB0 i Rh. Ze względu na nie wyróżnia się 8 podstawowych rodzajów grup krwi: 0 Rh+, 0 Rh-, A Rh+, A Rh-, B Rh+, B Rh-, AB Rh+ oraz AB Rh-.

W układzie AB0 wyróżniamy 4 grupy krwi:
– grupa krwi 0, która charakteryzuje się brakiem antygenów na erytrocytach, w surowicy krwi są obecne przeciwciała anty-A i anty-B,
– grupa krwi A, która charakteryzuje się tym, że na powierzchni erytrocytów obecne są antygeny anty-B, a w surowicy krwi znajdują się przeciwciała anty-B,
– grupa krwi B, która charakteryzuje się tym, że na powierzchni erytrocytów znajdują się antygeny anty-A, a w surowicy krwi obecne są przeciwciała anty-A,
– grupa krwi AB, która charakteryzuje się tym, że na powierzchni erytrocytów znajdują się antygeny zarówno anty-A, jak i anty-B, brak przeciwciał w surowicy krwi.

Drugim ważnym układem grupowym krwi jest układ Rhesus (Rh) zależny od obecności białka D na powierzchni erytrocytów. U większości społeczeństwa antygen D obecny jest na czerwonych krwinkach, a co za tym idzie ich grupa krwi to Rh+. Zaledwie kilkanaście procent społeczeństwa nie posiada tego antygenu. Takie osoby analogicznie mają grupę Rh-.

Czy dziecko może mieć inną grupę krwi niż rodzice?

Tak. Na przykład dziecko rodziców o grupach krwi A i B może mieć grupę krwi 0, A, B, lub AB. Natomiast w przypadku, gdy jedno z rodziców miałoby grupę krwi AB wykluczyłoby to możliwość odziedziczenia przez dziecko grupy krwi 0.

workshopofnature.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here