Czym jest leasing operacyjny?

Zakup samochodu nie jest jedynym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy, który chce powiększyć swoją flotę pojazdów. W ramach innych opcji finansowania zakupu może on nabyć samochód w leasingu operacyjnym. Jest to forma finansowania, z której korzysta prawie 80% przedsiębiorców w Polsce.

Czym jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny samochodu osobowego to umowa dwustronna zawierana pomiędzy leasingodawcą oraz leasingobiorcą. W umowie tej firma leasingowa przekazuje klientowi prawo do użytkowania samochodu na określony czas. Czas ten zapisany jest w umowie. Osoba biorąca samochód w leasing jest zobowiązana do płacenia co miesiąc raty. Cechą charakterystyczną wyróżniającą leasing operacyjny samochodu osobowego jest, że prawa własności oraz amortyzacja pozostają po stronie firmy leasingującej. Po zakończeniu umowy samochód w leasingu operacyjnym może zostać wykupiony przez klienta i staje się wtedy jego własnością.

Koszty związane z leasingiem operacyjnym

Z leasingiem operacyjnym związane są raty leasingowe i opłata wstępna. Opłata wstępna, zwana też czynszem inicjalnym, jest obowiązkowa w leasingu operacyjnym i dopiero po jej uiszczeniu możliwe jest przekazanie klientowi pojazdu wziętego w leasing. Koszty leasingu leasingobiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych. Raty leasingowe i opłata wstępna traktowane są jako koszty pozostałej działalności operacyjnej lub koszty ogólnego zarządu i sprzedaży.

Różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym

Samochód w leasingu operacyjnym pozostaje własnością firmy leasingowej, podczas gdy w operacyjnym własność przechodzi na leasingobiorcę. Podobnie rzecz ma się z obowiązkiem amortyzacji. Leasing operacyjny samochodu osobowego charakteryzuje się czasem zależnym od czasu amortyzacji przedmiotu leasingu, podczas gdy w finansowych jest to zazwyczaj 12 miesięcy. W leasingu operacyjnym raty leasingowe i opłata wstępna stanowią koszt uzyskania przychodu, podczas gdy w leasingu finansowym jedynie część odsetkowa raty leasingowej może być wrzucona w koszty uzyskania przychodu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here