Wprowadzając nowy produkt na rynek w celu uświadomienia potencjalnym nabywcom jego pojawienia się, firma zmuszona jest prowadzić zmasowaną reklamę wprowadzającą. Trzeba udowodnić, że nowy produkt jest naprawdę potrzebny, informować o jego zaletach w stosunku do towarów konkurencyjnych, pokazać jak go używać. W momencie, gdy sprzedaż danego produktu rusza, firma rozbudowując kanały dystrybucji i ulepszając system dystrybucji, rozpoczyna reklamę utrwalającą, która ma na celu uświadomienie klientowi, że wybrany przez niego towar jest najlepszy ze wszystkich dostępnych. Gdy natomiast krzywa sprzedaży spada, producenci i sprzedawcy zazwyczaj uruchamiają reklamę przypominającą, w której akcent kładzie się na to, że produkt nadal „żyje”, funkcjonuje na rynku i że się sprawdził. Zdarza się również, że z chwilą, gdy krzywa sprzedaży spada, firma wprowadza unowocześnione wersje danego modelu i wówczas trzeba od nowa rozpoczynać reklamę przypominającą, wyjaśniającą, na czym polega ulepszenie i jakie korzyści daje użytkownikowi.

www.flyweb.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here