Co to znaczy Omg?

Jak widać na przestrzeni ostatnich 25 lat, anglicyzmy na stałe weszły do kanonu językowego. Jednych to martwi, dla innych jest to po prostu wyraz stałego rozwoju. Czasem nie istnieje adekwatne do sytuacji nazewnictwo. Dobrym tego przykładem niech będzie słowo komputer. Według polskich wytycznych powinien się on nazywać „mózg elektronowy” Jest to nazwa zupełnie niezgrabna, trudna oraz niechwytliwa marketingowo . Tak więc bez większych oporów przyjęte zostało nazewnictwo angielskie.
W tym miejscu warto się zastanowić co to znaczy omg?
Rozwinięciem tego skrótowca jest „Oh my god” .
Zawołanie to jest wyrazem wielkiego zdziwienia lub przerażenia. Często można je usłyszeć, podczas przesłuchiwania nagrań z różnych wydarzeń, takich jak na przykład trzęsienia ziemi, huragany, powodzie.
Generalnie używanie anglicyzmów, sprzyjać może jasności komunikatu. Głównie dotyczy to jednak młodszych grup wiekowych. Dawniej z uwagi na sytuację polityczną, czołowym językiem był rosyjski.
Właściwie można powiedzieć, że w niektórych specyficznych środowiskach wykształcił się nowy język. Przez niektórych bywa określany, jako Polglisz.
Dotyczy on głównie środowisk tak zwanej „nowej emigracji” do Wielkiej Brytanii, trwającej nieprzerwanie od 2004. Są to osoby o niewielkim poziomie wykształcenia. Co za tym idzie lekceważą oni normy językowe. W zdaniach dominują zbyteczne wtrącenia anglicyzmów. Całość odznacza się dużym stopniem niezrozumiałości, dla osoby niepozostającej w stałej relacji z użytkownikami tej odmiany można by stwierdzić, dialektu.

www.zwiazekidealny.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here