W gospodarce kapitałowej, bardzo ważnymi jej elementami są banki. W ich przypadku możemy mówić zarówno o działaniach, jakie zgodne są z teoretycznymi podstawami istnienia banków. Możemy również mówić o działania jakie obserwować możemy w praktyce. Banki w systemie finansowym krajów kapitalistycznych są pośrednikami pomiędzy bankiem centralnym, a rynkiem. Bank centralny wpływa na rynek, choćby w celu reagowania na inflację, poprzez ustalanie stóp procentowych. Centralny bank nie ma, jednak bezpośredniego wpływu na poszczególne podmioty, które kreują inflację. Wpływ taki jest jedynie pośredni. Ustalanie stopy procentowej na określonym poziomie przekłada się między innymi na wysokość stóp procentowych z jakich korzystają banki. Banki udzielają na tej podstawie kredytów, ale również określają wysokość oprocentowania depozytów. Od wysokości depozytów zależy między innymi to, jak chętnie ludzie decydują się na oszczędzanie. Z oszczędności pochodzą kredyty, które powstają w wyniku pożyczania pieniędzy przez bank z pieniędzy jakie zgromadził on w formie lokat. Im wyższe są stopy procentowe, tym znacznie więcej można zarobić na lokatach, a jednocześnie kredyty mogą być tańsze, co ułatwia ich spłatę.

www.haveasign.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here